KOŇSKÁ RUČNÍ STŘÍKAČKA F.Smekal
Při cestách po vlastech českých se nám podařilo nafotografovat ruční čtyřkolovou stříkačku u kolegů z SDH Milíčeves u Jičína,  kde byla podrobena rekonstrukci. Byl odstraněn původní oranžový nátěr a provedena renovace dílů vlastního čerpadla. Výrobce F.Smekal..
detail ruční brzdy
ruční čerpadlo
z druhé strany..


pohled na stroj v celé kráse..

zpět na hlavní stranu